Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2020

thesatanek10
12:00
0200 e2c0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
thesatanek10
11:59
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaztar ztar
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
thesatanek10
10:59
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viaohfucktycznie ohfucktycznie
thesatanek10
10:57
Byłem zbyt dorosły jako dziecko i jestem zbyt dziecinny jako dorosły. Choć to ciągle ten sam poziom. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaohfucktycznie ohfucktycznie

January 06 2020

thesatanek10
12:17
thesatanek10
12:17
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaohfucktycznie ohfucktycznie
thesatanek10
12:17
9539 808d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaztar ztar
thesatanek10
12:16
Reposted fromdecorum decorum viagarter garter

December 30 2019

thesatanek10
02:03
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaalekzandra alekzandra

December 29 2019

thesatanek10
11:57
1478 71de 500
Reposted fromxanth xanth viastrzepy strzepy
thesatanek10
11:57
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viastrzepy strzepy
thesatanek10
11:52
7815 8664 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viarichardth richardth
thesatanek10
11:49
1073 4589 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viastrzepy strzepy
thesatanek10
11:49
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver viagarter garter
thesatanek10
11:49
2070 5164 500
Reposted fromfungi fungi
thesatanek10
11:49
1961 9be2 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viapotatos potatos
thesatanek10
11:48
3735 c8b2 500
Reposted fromxanth xanth viapotatos potatos
thesatanek10
11:48
0447 b85c 500
Reposted fromteijakool teijakool viapotatos potatos
thesatanek10
11:48
8131 09dd 500
Reposted frommakeasandwich makeasandwich viapotatos potatos
thesatanek10
11:46
Reposted fromnaich naich viapotatos potatos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...