Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

thesatanek10
12:17
thesatanek10
12:17
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaohfucktycznie ohfucktycznie
thesatanek10
12:17
9539 808d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaztar ztar
thesatanek10
12:16
Reposted fromdecorum decorum viagarter garter

December 30 2019

thesatanek10
02:03
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaalekzandra alekzandra

December 29 2019

thesatanek10
11:57
1478 71de 500
Reposted fromxanth xanth viastrzepy strzepy
thesatanek10
11:57
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viastrzepy strzepy
thesatanek10
11:52
7815 8664 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viarichardth richardth
thesatanek10
11:49
1073 4589 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viastrzepy strzepy
thesatanek10
11:49
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver viagarter garter
thesatanek10
11:49
2070 5164 500
Reposted fromfungi fungi
thesatanek10
11:49
1961 9be2 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viapotatos potatos
thesatanek10
11:48
3735 c8b2 500
Reposted fromxanth xanth viapotatos potatos
thesatanek10
11:48
0447 b85c 500
Reposted fromteijakool teijakool viapotatos potatos
thesatanek10
11:48
8131 09dd 500
Reposted frommakeasandwich makeasandwich viapotatos potatos
thesatanek10
11:46
Reposted fromnaich naich viapotatos potatos

December 28 2019

thesatanek10
16:26
0310 d134 500
thesatanek10
16:25
7872 b3c0 500
Reposted fromDavyJones DavyJones vialikeaboss likeaboss
thesatanek10
05:06
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaZoonk11 Zoonk11
thesatanek10
05:05

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  Reposted fromstonerr stonerr viaZoonk11 Zoonk11
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl