Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

thesatanek10
18:56
9681 d0bb
Reposted fromzungud zungud viagreensky greensky
thesatanek10
18:55
8369 478e
Reposted fromels els viagreensky greensky
thesatanek10
18:53
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
thesatanek10
18:15
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialaluna laluna
thesatanek10
18:08
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 vianiemaproblemu niemaproblemu
18:08
thesatanek10
18:07
7755 7dec
Reposted fromSzczurek Szczurek viayourhabit yourhabit
thesatanek10
18:06
5578 6a54 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viayourhabit yourhabit
thesatanek10
18:06
9972 7e98 500
Reposted fromrol rol viabadblood badblood
thesatanek10
17:56

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
thesatanek10
17:48
9639 d8d5
Reposted fromwazelina wazelina viasoadysta soadysta
17:48
6607 6529 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaMezame Mezame
thesatanek10
17:47
4114 8a15
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialte lte
17:47
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viabadblood badblood
thesatanek10
17:46
Reposted fromFlau Flau viaSaper300 Saper300
thesatanek10
17:46
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viareniooooo reniooooo
thesatanek10
17:44
6529 75bd 500
Reposted fromImmaculate Immaculate viairbjarbirb irbjarbirb
17:41
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viairbjarbirb irbjarbirb
17:40
0524 e6bc
17:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl