Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2019

thesatanek10
19:37
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapimpmyheart pimpmyheart

April 28 2019

thesatanek10
19:24
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaprzeblyski przeblyski
thesatanek10
19:24
7215 ab4d
Reposted fromlittlelies littlelies viapotatos potatos
thesatanek10
19:24
9315 476d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapotatos potatos
thesatanek10
19:23
6765 9f95 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapotatos potatos
thesatanek10
19:23
1070 c0fd 500
Reposted fromfapucino fapucino viapotatos potatos
thesatanek10
19:22
7743 7a01 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapotatos potatos
thesatanek10
19:22
2972 c30a 500
thesatanek10
19:22
1077 cf2f 500
Reposted fromfapucino fapucino viapotatos potatos
thesatanek10
19:22
5645 65c3 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapotatos potatos
thesatanek10
19:22
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
thesatanek10
19:22
1293 3145 500
Reposted fromLuna- Luna- viairmelin irmelin
thesatanek10
19:21
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viaprzeblyski przeblyski
thesatanek10
19:21
Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci.
— Sigmund Freud
Reposted fromlovvie lovvie viaohfucktycznie ohfucktycznie
19:20
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viapotatos potatos
thesatanek10
19:20
3913 1575 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapotatos potatos
thesatanek10
19:20
3654 0ef8
Reposted fromsfm sfm viapotatos potatos
thesatanek10
19:19
7817 287b
Reposted fromsheismysin sheismysin viapotatos potatos
thesatanek10
19:19
4295 1b09
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaverena-i-p verena-i-p
thesatanek10
19:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl